10. let trvání spolku PARTAS

Vážení přátelé, dovolil jsem si napsat pár řádek k 10.výročí našeho spolku PARTAS.

Když před 10 lety pánové Karel Podracký, Vladimír Otta, Jan Světlík, Jindřich Šilhavý a Tomáš Burda zakládali PARTAS, určili si dva hlavní cíle. Prvním cílem se stalo vybudování a potom i provoz dětského sportovního hřiště otevřeného pro nejširší veřejnost. Druhý cíl vysvětluje vlastní název spolku PARTAS, tedy Podpora a rozvoj tělovýchovných aktivit Smečno. Spolek pořádá během roku 4 akce pro děti. A to Aprílové maškaření, Dětský den, Prázdniny skončily a Mikulášskou diskotéku.V průběhu naší existence a působení jsme také organizovali pro děti zájmové kroužky – florbal, přírodovědecký, karate a vojenský. Od samého počátku je náš spolek financován z příspěvků členů, sponzorů a významně přispívá i město Smečno. Tím bychom na tomto místě chtěli Všem za projevenou podporu poděkovat. Kromě díků za podporu finanční si však naše poděkování zaslouží i ti, kteří nás v naší činnosti podporují nemateriální formou. Zde  naše poděkování  za dobrou spolupráci patří i Sokolu Smečno a paní Lence Pokorné, správcové přírodního divadla. Během let někteří členové včetně zakládajících spolek opustili, ale přidali se noví nadšenci, čímž vzniklo složení, které funguje v současné době.

 

Pokud bychom chtěli pohovořit o prvním vytyčeném cíli spolku, pak za brigádnické a finanční pomocí členů spolku i dalších občanů se přeměnil pustý prostor za sokolovnou v upravené dětské hřiště, které dostalo název Kouzelná zahrada. Po slavnostním otevření v roce 2009 několik let sloužilo jako klidný a bezpečný prostor pro hry v samém centru města. Pak však byly nutné další stavební úpravy. Ty spočívaly v generální opravě jižní a západní zdi, oplechování a zabudování sloupů se sítěmi pro záchyt míčů. Potom následovalo řešení i nejhorší východní zdi. Byla oddělena drátěnkou a v horní části i vybavena záchytnými sítěmi pro míče. Zatím poslední stavební akcí bylo vybudování předepsaných dopadových ploch okolo herních prvků , letos ještě přibyl sloup s basketbalovým košem. Vše samozřejmě formou brigád a darů. Kouzelná zahrada je dnes i přes potíže s nekázní některých dětí stále jediné veřejně přístupné sportoviště zdarma.

Po krátké exkurzi do toho,co jsme k dnešnímu dni díky společnému úsilí a odhodlání zvládli ještě něco na téma vlastní činnosti spolku v průběhu existence spolku, kdy stěžejní činnost spočívala v pořádání akcí a organizaci kroužků. Tuto oblast si dovolím rozdělit na období v souvislosti s činností paní Marie Dočekalové.

  1. DOBA před Májou
  2. DOBA s Májou
  3. DOBA již bez Máji

1.OBDOBÍ jsem osobně nezažil neboť členem jsem od roku 2012. V pravěku PARTAS byly stěžejní akce Aprílové maškaření a Mikulášská diskotéka, kroužek florbalu a víkendové sportovní turnaje.

2.OBDOBÍ připomíná akce Pohádkový les a potom v dalším roce téma Pravěk. Jistě si to také mnozí pamatujete, děti na cestě lesem ze zámecké zahrady postupovali k přírodnímu divadlu a plnily úkoly. Již jako člen spolku jsem se podílel na přípravě hry Divoký západ na Smečně. Opět vytyčená trasa do přírodního divadla s úkoly pro děti na téma divokého západu a nakonec,úspěšná  divadelní scéna s herci PARTAS. Ovšem rok 2014 přinesl dětský den ve stylu pohádky Mrazík trochu jinak a to byla tedy síla. Pohádka měla ohromný úspěch. Vybaví se mi Jarda Tůma v červených botách jako Ivan, Andrea Pumrlová jako Nastěnka, scénka s medvědí maskou nebo baba Jaga alias Miloš Dočekal – Kožak. Prostě super!!! Kromě toho se Mája se synem Jirkou věnovali přírodovědnému a vojenskému kroužku pro děti. V roce 2015 se Mája s rodinou odstěhovali do Zlonic a zůstaly jen vzpomínky.

3.OBDOBÍ bez Máji bohužel skončil přírodovědný i vojenský kroužek. Díky Jardovi Tůmovi se rozběhl kroužek karate na dobu asi 1roku. Na dětský den 2015 připravily Petra Zvědínková a Vendula Dandová hru na téma Cesta na Madagaskar. Úspěch to mělo, ale Mrazík trochu jinak již byla legenda. Na dětský den 2016 holky nastudovaly tentokrát klasickou Českou pohádku Princ a večernice. Akce proběhla i  s divadlem celá v zámecké zahradě kvůli počasí. Líbila se náramně a proto v září při Loučení s prázdninami došlo i na reprízu. Letos tedy 2017 jsme pozvali opravdová divadla a sice na dětský den Třebivadlo a na září divadlo DS Kralupy a divadlo Krabice Teplice. Vše ve stylu pohádek.

V živé paměti máme ještě všichni máme zatím poslední počin a to PARTAS slaví 10 let. Tato akce proběhla pro změnu v areálu Sokolovny a Kouzelné zahrady. Odehrály se klasické soutěže se stanovištěmi jako atletika,vzduchovky,hod kroužky, puzzle s logem PARTAS atd. K tomu změna v podobě pozvaných hostujících divadel. Večer pro dospěláky byl formou hudební zábavy se skvělou kapelou IMPULS. My i ostatní návštěvníci jsme si oslavu našich „desátých‘‘ narozenin skvěle užili a těšíme se třeba na dalších deset let.

Velkou zásluhu na tom, že jsme mohli oslavit 10 leté narozeniny PARTASU má dnes již bývalý předseda pan Vladimír Otta. Jako předseda řešil přibývající administrativu. Realizoval dobré nápady při akcích,a v neposlední řadě a hlavně, uvážlivě řídil činnost spolku. Zasloužil se tak o dobré jméno PARTASU. Před 3 lety vystřídala ve funkci předsedy PARTAS pana Vladimíra Ottu (odstěhoval se do Humpolce) nově zvolená mladá paní, kterou myslím si dobře znám, a sice Andrea Pumrlová. Musím uznat, že se jí úspěšně daří pokračovat a překonávat všechny nástrahy a problémy s tím spojené. Nesmím opomenout ani našeho místopředsedu spolku, člena výboru a jednoho z otců zakladatelů pana Karla Podrackého, autora myšlenky Kouzelné zahrady. Díky všem členům a příznivcům pro DOBROU VĚC. Prostě PARTAS je srdeční záležitost a snažíme se naší činnost dělat v souladu s naším heslem,,PARTAS Vás baví“  A doufáme, že tomu tak je a bude i nadále.

S pozdravem Jan Pumrle

(recenzovali Vendulka Dandová a Zdeňka Hušáková)

Ještě pozvánka na Mikulášskou v sokolovně na den 9.12.2017