O NÁS

PÁR SLOV O HISTORII, A JAK TO VŠECHNO VLASTNĚ ZAČALO…

První období do roku 2010
V polovině září roku 2007 se pět smečenských nadšenců rozhodlo spojit své síly a oživit stojaté vody občanského života ve Smečně. Těchto pět lidí vůbec nemělo zkušenosti s fungováním nějakých spolků nebo sdružení. Ale nadšení a osobní přístup těchto jednotlivců byl tak veliký, že se jim časem povedlo ,,rozjet“ několik veřejných sportovních a kulturních akcí. Lze říci, že poměrně výrazným způsobem vstoupili do veřejného dění i mínění ve Smečně a zasáhli do oblastí, které tu dlouho nikdo neoprášil. Po několika organizačních schůzkách pak založili občanské sdružení jenž bylo na Ministerstvu vnitra zaregistrováno 17.10.2007. Poněvadž jeho náplní měl být především sport a sportovní aktivity pro děti, mládež a dospělé, tak mu záhy dali název Podpora A Rozvoj Tělovýchovných Aktivit Smečno, o.s. – pod jejíž zkratkou PARTAS (první písmena slov v názvu) se spolek dodnes prezentuje.

Zakládající členové občanského sdružení PARTAS.

Zleva: Jindřich Šilhavý, Jan Světlík (předseda), Tomáš Burda, Karel Podracký a Vladimír Otta (místopředseda).

Během několika následujících měsíců a let se k této pětici přidalo několik dalších členů a řada sympatizantů. Společně v sokolovně pořádali akce jako Jarní a Vánoční turnaj v nohejbale a volejbale, později začali pravidelně pořádat dětskou Mikulášskou diskotéku a Aprílové maškaření. Několik let v ZŠ probíhal kroužek míčových her a zejména florbal, kroužek karate, cvičení rodičů s dětmi, turistická akce pro děti a rodiče Smečenská Ťápota.
Veledůležitým počinem pak bylo otevření Kouzelné zahrady za Sokolovnou dne 21.6.2009 za velkého zájmu veřejnosti. Tady je třeba připomenout, že mezi lety 2008 až 2010 mu předcházelo nejméně 13 velkých pracovních brigád. Na těchto brigádách se PARTASu podařilo tento pozemek vyčistit od letitých náletů plevele, odpadků, sutě a dalšího nepořádku. Z tohoto dříve nevyužitého a zanedbaného zákoutí svým úsilím udělali ,,Kouzelnou zahradu“ – místo pro sport, odpočinek a zábavu dětí i dospělých. Pozemek máme bezplatně pronajatý od smečenských Sokolů a postupně jsme jej vybavili herními prvky pro děti, pískovištěm, brankami pro míčové hry, houpačkami apod.
Jak šel čas, a společně jsme tuto nadšeneckou káru táhli dál, tak se pod vlivem zájmů, názorů i časových možností jednotlivých členů měnilo i složení a cíle tohoto sdružení. Členů ubývalo, pak i přibývalo, podle toho, jak to v té káře zrovna skřípalo či jelo jako po másle. Tak se postupně stalo, že nás opustila většina z původních zakládajících členů a zbyli jsme jen dva – V. Otta a K. Podracký. Bylo to těžké období, téměř na hraně samotné existence a je dobře, že jsme jej nakonec zdárně překonali.

Druhé období od roku 2011
K překonání těžkého období nám pomohla nová krev v podobě dalších příchozích členů. V jednom čase nás bylo až 14 členů. S novými lidmi přišli nové nápady a nové možnosti, a tak se těžiště činnosti přesunulo spíše do kulturně-společenských akcí. Rozběhly se pravidelné akce, jako Den dětí – vždy s tématickým zaměřením (Pohádkový les apod.), kdy děti na cestě lesem ze zámecké zahrady postupovali k přírodnímu divadlu a plnili různé úkoly. Závěrem akce náš spolek v přírodním divadle sehrál vlastní amatérské divadelní představení pod názvy: Pravěk, Divoký západ na Smečně, Mrazík trochu jinak, Dobrodružná výprava na Madagaskar, Princ a Večernice. Dále jsme provozovali dva kroužky Přírodovědný a Vojenský pod vedením Máji Dočekalové a Jirky Poslušného. Již pravidelnou akcí začátkem září bývají Prázdniny skončily, což je akce jenž inicioval Jarda Tůma. Jednotlivci i kolektivně se v ní soutěží v dovednostních disciplínách. Koná se v zámeckém parku a je pro všechny věkové kategorie. Má vždy doprovodný program, občerstvení i hudbu.
V následujících letech byly na dalších pracovních brigádách postupně opraveny obvodové zdi včetně oplechování. Po obvodu pozemku Kouzelné zahrady jsme opět vlastními silami instalovali 6 m vysoké sloupy se záchytnými sítěmi, aby odražené míče nepadaly k sousedům. Hřiště bylo doplněno dalšími herními prvky a byly vytvořeny bezpečné dopadové plochy. Také jsme zde několikrát zrealizovali upalování čarodějnic, které zde už probíhají v daleko komornějším měřítku, než v prvních letech po otevření zahrady.
Ani jsme se nenadáli a v roce 2017 jsme oslavili už 10 let trvání našeho spolku. Oslava proběhla v areálu Sokolovny a Kouzelné zahrady, jak jinak než formou soutěží se stanovišti (atletika, vzduchovky, hod kroužky, puzzle s logem PARTAS, týmový běh na lyžích atd.) Jako hosty jsme pozvali dvě divadla (DS Kralupy a Krabice Teplice), aby dětem a dospělým zahráli svá představení. Večer pak pro dospělé proběhla taneční zábava se skvělou Litoměřickou kapelou IMPULZ. Těch 10 let uběhlo jako voda a oslava to byla opravdu vydařená.
Od roku 2014 je po Vladimíru Ottovi v čele spolku Andrea Pumrlová, které se jako předsedkyni daří spolek úspěšně vést a vše organizovat více než dobře. Dlouholetým místopředsedou je Karel Podracký, a patří mu velký dík za to, že se vzorně stará o Kouzelnou zahradu a vše, co je kolem ní potřeba, zejména pak o její údržbu.
Uplynulá první dekáda trvání spolku je pěkný začátek, na který je pořád čím navazovat. Je na místě také poděkovat všem sponzorům, kteří nás po celou dobu podporovali a podporují. Ať už je to společnost Altnet, s.r.o. ze Slaného, provozující internetovou síť Skvělý Net, jejichž podporu nám v začátcích vyřídil Honza Světlík (Díky Honzo!) či město Smečno a také mnohé další i jednotlivci, jako fyzické osoby. Věřme, že tomu tak bude nadále, a též v budoucnosti si přejme stálé příznivce a sympatizanty.
Proč to všechno děláme?Jde nám hlavně o rozvíjení místní občanské společnosti a pospolitosti, kde je společným jmenovatelem bavit ostatní i sebe a zlepšovat tak svoje okolí. To podtrhuje naše motto: ,,PARTAS Vás baví !“

Jménem spolku,
Vladimír Otta

Současní členové spolku a smečenské děti v našich představeních: