ČLENOVÉ

fotka jméno umístění email  telefon zpráva
Aktivní členové:
1  avatar-zena_mini Andrea Pumrlová, DiS.
čl. výboru – předseda
koordinace
pumrle@seznam.cz +420 737 084 143 Mail
2 avatar-muz_mini   Karel Podracký čl. výboru – místopředseda
údržba Kouzelné zahrady
info@netta.cz +420 603 819 868  Mail
3 avatar-zena_mini  Mgr. Petra Zvědínková čl. výboru – pokladník
tisk & media
 pmhf@seznam.cz +420 721 551 620   Mail
4 avatar-zena_mini   Ing. Zdeňka Hušáková
čl. výboru     
5 avatar-muz_mini  Radek Zvědínek  čl. výboru  zvedinek.rad@seznam.cz  +420 777 584 094   Mail
6  avatar-muz_mini Jaromír Tůma   člen spolku
správa vývěsky
 tumajaro@seznam.cz  +420 605 442 245  Mail
7  avatar-muz_mini Vladimír Otta   člen spolku
správa webu
 otta@meuslany.cz  +420 774 037 731 Mail
8 avatar-zena_mini  Ing. arch. Václava Dandová  člen spolku
design & propagace
 wwend@seznam.cz  +420 776 224 530 Mail
9 avatar-muz_mini   Jan Pumrle člen spolku  
10 avatar-zena_mini Ing. Ivana Svobodová člen spolku
+420 607 844 645
Čestní členové:
11 avatar-zena_mini Marie Dočekalová čestný člen spolku    
12  avatar-muz_mini   Jiří Poslušný čestný člen spolku    
13  avatar-muz_mini   Ing. Jiří Hvězda
čestný člen spolku